limoo host logo

سرویس شما با موفقیت فعال شد.

image

برای راه‌اندازی وبسایت ، ابتدا فایل index.html را از مسیر public_html حذف کنید و سپس وب‌سایت خود را راه‌اندازی کنید.